INTEGRITETSPOLICY

1 Inledning

Master Spas Sverige värnar om din personliga integritet. I denna policy om behandling av personuppgifter (Integritetspolicy) redogörs för hur, Master Spas Sverige samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med din användning av vår hemsida www.masterspassverige.se. Vi redogör även för vilket syfte och vilken rättslig grund vi har för insamling av personuppgifter.

Detta dokument beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller databehandling inom Master Spas generellt. Alla förfrågningar till Master Spas Sverige kan göras via de kontaktuppgifter som anges under kontaktuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på webbplatsen.

Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via masterspassverige.se, nyhetsbrev och andra elektroniska meddelanden, tryckta och digitala blanketter. Även allmänt tillgänglig information från sociala nätverk.

 

2 Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Solana Pool Sweden AB, org. nr 559352-8275, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

 

3 Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbsida, beställer våra produkter, registrerar dig för våra nyhetsbrev, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, även kunna hantera returer och vid reklamation. Uppgifter om dina köp kan vi även behandla för att efterleva krav enligt lag, däribland avseende bokföring och redovisning.

Rättslig grund för behandlingen är ”avtal” och ”rättslig förpliktelse” enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet mellan dig och oss. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

 

4 Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi i vissa fall samla in personuppgifter från andra källor. Master Spas Sverige använder annonsnätverk och mätverktyg som hjälper oss att förstå användarbeteende och preferenser. Master Spas Sverige samlar in information om typ av webbläsare du använder, vilka sökkriterier du använder på Master Spas Sverige, din IP-adress, samt information om din dator eller mobila enhet, geografisk plats och liknande data.

Syftet är att optimera användarupplevelsen, att bedriva riktad marknadsföring, däribland återannonsering via Facebook och Google.

Rättslig grund för behandlingen är ”intresseavvägning” enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse består av att optimera användarupplevelsen.

 

5 Lagringstid

Vi sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 5 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden på framför allt Spabad och Swimspa. För att uppfylla kraven i bokföringslagen sparas bokföringsmaterial i sju år, intill utgången av ett räkenskapsår. Du har rätta att begära att dina personuppgifter tas bort.

 

6 Särskilt om personnummer

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet vid beställning. Användning av personnummer för säker identifiering är den enda garantin för att köpet genomförs av rätt person. För att du ska kunna köpa och beställa produkter av oss behöver vi behandla dina personuppgifter. 

Syfte med sparande av personnummer är för att:

(1) administrera ditt köp och beställning,

(2) levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).

(3) Vi bekräftar din identitet och verifierar dina person- och kontaktuppgifter.

(4) Vi administrerar din betalning med hjälp av vår betalpartner.

(5) Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.

 

7 Marknadsföring och kommunikation

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom e-post, olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta. Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

 

8 Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex. om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter.

Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser.

Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen eller för att förhindra missbruk såsom bedrägerier och identitetsskapningar.

 

9 Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

(a) Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

(b) Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

(c) Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

(d) Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på info@masterspassverige.se

 

10 Ändring av Integritetspolicyn

Master Spas Sverige förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. De aktuella villkoren finns tillgängliga på hemsidan.

 

11 Versioner

Detta är version 1 av Master Spas Sverige Integritetspolicy, daterad den 2022-05-30.

 

12 Kontaktuppgifter till Master Spas Sverige

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter, eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Du som inte längre vill motta utskick eller kommunikation kan när som helst avregistrera dig från utskick eller kontakta Master Spas Sverige.

 

Adress:

Terminalgatan 4

235 39 Vellinge

info@masterspassverige.se

0703 – 42 10 90