Previous
Next

Swim spas

Oavsett om du planerar att träna för en triatlon eller vill göra ditt välmående en prioritering, Michael Phelps Signature Swim Spas är skapade med innovativa funktioner så att du kan ta tillbaka din dag och vinna den.

Dimensioner 587 cm x 239 cm x 153 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,558 kg / 10,791 kg
Effektbehov: 100 Amp system
Liter: 10,388
Pumpar: 5
Antal munstycken: 50 (inkl 6 Airless VIP munstycken samt 1 Master Blaster)
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner 457 cm x 239 cm x 153 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,1148 kg / 8,870 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 7325
Pumpar: 3
Antal munstycken: 45 (Inkl. 6 VIP munstycken)
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner: 336 cm x 239 cm x 130 cm
Vikt (tömd/fylld): 640 kg / 4,726 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 3,502
Pumpar: 2
Antal munstycken: 21 (Inkl. 3 Flow Stream Swim)
Vattenfunktioner: 1
Dimensioner 336 cm x 239 cm x 153 cm
Vikt (tömd/fylld): 780 kg / 5,380 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 4,013
Pumpar: 2
Antal munstycken: 54 (Inkl. 3 Flow Stream Swim) Vattenfunktioner: 1
Dimensioner 396 cm x 229 cm x 122 cm
Vikt (tömd/fylld): 810 kg / 5,951 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 4,807
Pumpar: 2
Antal munstycken: 28 (Inkl. 2 Flow Stream Swim)
Vattenfunktioner: 2
Dimensioner 366 cm x 239 cm x 130 cm
Vikt (tömd/fylld): 869 kg / 5,999 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 6,132
Pumpar: 2
Antal munstycken: 54 (Inkl. 4 VIP munstycken )
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner 457 cm x 239 cm x 130 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,048 kg / 7,598 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 6,132
Pumpar: 2
Antal munstycken: 43 (Inkl. 4 VIP munstycken )
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner 457 cm x 239 cm x 153 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,168 kg / 8,757 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 7,173
Pumpar: 2
Antal munstycken: 43 (Inkl. 4 VIP munstycken )
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner 547 cm x 239 cm x 153 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,229 kg / 10,104 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 8,460
Pumpar: 2
Antal munstycken: 43 (Inkl. 4 VIP munstycken )
Vattenfunktioner: 1
Dimensioner 587 cm x 239 cm x 130 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,338 kg / 9,700 kg
Effektbehov: 100 Amp system
Liter: 7,779
Pumpar: 4
Antal munstycken: 48 (Inkl. 4 VIP munstycken samt 1 Master Blaster)
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner 587 cm x 239 cm x 153 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,458 kg / 10,691 kg
Effektbehov: 100 Amp system
Liter: 10,388
Pumpar: 4
Antal munstycken: 48 (Inkl. 4 VIP munstycken samt 1 Master Blaster)
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner 547 cm x 239 cm x 153 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,288 kg / 9,578 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 7,874
Pumpar: 3
Antal munstycken: 45 (inkl. 6 Airless VIP munstycken)
Vattenfunktioner: 1
Dimensioner 510 cm x 239 cm x 152 cm
Vattendjup: 152 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,218 kg / 8,875 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 7325
Pumpar: 2
Antal munstycken: 39
Vattenfunktioner: 5
Dimensioner 546 cm x 239 cm x 152 cm
Vattendjup: 152 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,268 kg / 10,210 kg
Effektbehov: 50 Amp system
Liter: 8611
Pumpar: 2
Antal munstycken: 39
Vattenfunktioner: 1
Dimensioner 587 cm x 239 cm x 152 cm
m
Vattendjup: 137.15 cm
Vikt (tömd/fylld): 1,678 kg / 10,979 kg
Effektbehov: 80 Amp system
Liter: 8801
Pumpar: 3
Antal munstycken: 45 och 2 Master Blasters
Vattenfunktioner: 5